ભારત ભર માં પ્રથમ આવું નવ માળ નું દેરાસર દરેક માળ પર અદ્ભુત અભિકૃતિ ટોચ પર પારસનાથ દાદા બિરાજે છે.

ભારત ભર માં પ્રથમ આવું દેરાસર છે.. નવ માળ નું છે.. દરેક માળ પર અદ્ભુત અભિકૃતિ બનાવેલ છે.. ટોચ પર પારસનાથ દાદા બિરાજે છે.. હાડેચા તીર્થ, સાચોર , રાજસ્થાન Welcome to yet another TENSOR Video here you will be sure to get Technology Entertainment News Sports Original Resourceful Videos TURN ON POST NOTIFICATIONS SO YOU NEVER MISS AN UPLOAD! …and if you don’t already, make sure you smash that subscribe button! WE LOVE YOU GUYS! #shorts #comedy #bestfriends #prankwars #shock #hilarious #shorts #viral #trending #youtubeshorts #shortvideo #music #motivation #new #martialarts #swayam #fitness #inspiration

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.